Wprowadź swój identyfikator sieciowy i hasło zgodne z logowaniem do poczty wydziałowej.

Do identyfikacji użytkownika należy wykorzystać identyfikator/hasło używane przy logowaniu do poczty Wydziałowej.

W przypadku utraty hasła proszę skontaktować się z Panem Pawłem Szczęsnym, tel. 22 234-5385, pok. 14